Cursus Hoe te handelen bij ICT-contracten?

Startdatum

6 juni 2024

Doelgroep

Overheidsjuristen

Leerlijn

Digitalisering en juridische vragen

Omschrijving

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) speelt in toenemende mate een cruciale rol binnen overheden. Samenwerking met de markt is daarbij onontbeerlijk. ICT-bedrijven beschikken in veel gevallen immers over producten en kennis die overheden nodig hebben om hun primaire taken te kunnen uitvoeren. Overheidsjuristen hebben bij het opstellen en beoordelen van contracten met ICT-bedrijven echter de belangen van de overheid te borgen. Dat vergt specifieke kennis en ervaring.

Deze cursus biedt praktische handvatten om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Zo komt aan de orde:

·op welke manier je afspraken in ICT-contracten zo kunt vastleggen dat de kans op ‘vendor lock-in’ zo klein mogelijk wordt;
·hoe je met de verdeling van intellectuele eigendomsrechten kunt omgaan en wat de kernafspraken zijn die in licenties moeten worden vastgelegd;
·hoe je afspraken over de verdeling van data kunt maken en wat de rol van een verwerkersovereenkomst binnen een ICT-contract is;
·hoe je kunt omgaan met de standaardvoorwaarden van een leverancier en wat je hoort te doen als er ‘cloud’producten worden geleverd;
·welke afspraken binnen innovatieve samenwerkingsverbanden essentieel zijn en hoe je voorkomt dat het contract de innovatie afremt.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de meest recente versies van de standaardvoorwaarden, waaronder de ARBIT en de meest actuele jurisprudentie.

Resultaat

Na afloop van de cursus beschik je over praktische handvatten om ICT-contracten te kunnen opstellen en beoordelen.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 6 juni 2024 09:30 - 12:30 

Docent

  • mr. J.L. (Jeroen) Naves
    Advocaat
    Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Prijs

€ 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.