Cursus Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving

Startdatum

11 april 2024

Doelgroep

Beginnende wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

Het schrijven van een toelichting bij wet- en regelgeving is een vak apart. Daarbij komen vele vragen aan de orde, zoals wat is het doel van de toelichting? Hoe pas ik de bestaande hulpmiddelen waaronder de Schrijfwijzer memorie van toelichting, de Aanwijzingen voor de regelgeving en het Beleidskompas toe? Wat is de rolverdeling tussen wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers en andere collega’s binnen mijn departement? Hoe geef ik de uitkomsten van de (internet)consultatie weer? Waar letten adviesinstanties, zoals de Afdeling advisering van de Raad van State, op? Welke verschillen zijn er tussen de toelichting bij een wetsvoorstel, een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling?

Deze en andere vragen staan in deze cursus centraal. Daarbij krijg je bouwstenen en praktische handvatten aangereikt om zelf effectief toelichtingen bij wet- en regelgeving op te stellen. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van goede voorbeelden.

Resultaat

Na afloop weet je waar een goede toelichting aan moet voldoen en hoe je deze kunt opstellen.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 11 april 2024 09:30 - 12:30 

Docent

  • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema
    Coördinerend wetgevingsadviseur
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - SG Cluster

Prijs

€ 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.