Cursus EVRM in vogelvlucht

Startdatum

16 januari 2024

Doelgroep

Beginnende wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Aan de hand van de in dit verdrag benoemde grondrechten komen de grondslagen en kernbeginselen van het EVRM en van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aan bod. Ook wordt ingegaan op de in het EVRM vervatte procedures en de belangrijkste algemene leerstukken van de grondrechtenbescherming, en op de wisselwerking tussen het EVRM en het EU-Handvest voor de Grondrechten. Door middel van een bespreking van - veelal actuele Engelstalige - uitspraken van het EHRM wordt de verreikende betekenis van het EVRM voor wetgeving, de uitvoering daarvan en het overige overheidsbeleid inzichtelijk gemaakt.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u bekend met de uitleg van de materiële rechten, de procedures en belangrijkste leerstukken van het EVRM en heeft u inzicht in de werking van relevante EVRM-bepalingen voor de Nederlandse rechtsorde.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 16 januari 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards
    Hoogleraar fundamentele rechten
    Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Inschrijven

Prijs € 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.