Cursus Europees bestuursrecht

Startdatum

5 maart 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen  

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

In de cursus wordt ingegaan op de (directe) werking van het gemeenschapsrecht in de nationale rechtsorde. Met name komen de effecten van het gemeenschaprecht op de leerstukken van Nederlands bestuursrecht aan bod. Het gaat daarbij onder meer over het bestuurlijk organisatierecht, de rechtsbescherming en de handhaving.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de traineeopleidingen van de Academie.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in de doorwerking van het Europese recht in het Nederlandse bestuursrecht en in de geleidelijke Europeanisering daarvan.

Programma en dagdelen

  • Dinsdag 5 maart 2024 13:30 - 16:30 Doorwerking via rechtstreekse werking en verdragsconforme uitleg; aansprakelijkheid voor schending van het Unierecht 
  • Woensdag 13 maart 2024 13:30 - 16:30 Invloed van het Unierecht op de handhaving en op rechtsbeginselen 
  • Woensdag 20 maart 2024 13:30 - 16:30 Invloed van het Unierecht op het procesrecht en de rechtsbescherming 

Docent

  • prof. dr. R.J.G.M. (Rob) Widdershoven
    Hoogleraar Europees bestuursrecht
    Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Inschrijven

Prijs € 750,-

Puntenstelsel

9 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.