Cursus De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij!

Startdatum

12 februari 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Overheid algemeen

Omschrijving

‘Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden’, aldus de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een belangrijke conclusie die alle ambtenaren en in het bijzonder Rijksjuristen aan het denken heeft gezet. Wij geven immers allemaal vorm aan de rechtsstaat, maar wat verstaan wij daar onder? Wij weten dat het in de kern gaat om het beschermen van burgers, maar wat zijn die grondbeginselen precies? Welke rol spelen wij in de verwezenlijking daarvan? En hoe beïnvloeden die beginselen ons dagelijks werk?

De docenten bespreken deze vragen aan de hand van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Zo heeft het kabinet onder meer toegezegd om de informatievoorziening aan de Kamers te verbeteren. Wat betekent dat concreet voor ons? Vragen die volop de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen.

Resultaat

Na deze cursus heeft u de beginselen van de rechtsstaat weer scherp voor ogen en weet u hoe u daaraan in de praktijk handen en voeten kunt geven.

Programma en dagdelen

  • Maandag 12 februari 2024 13:30 - 16:30 

Inschrijven

Prijs € 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.