Cursus Beleidsregels: de basis voor wetgevings- en overheidsjuristen

Startdatum

14 juni 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Overheid algemeen

Omschrijving

Volgens de Algemene wet bestuursrecht zijn beleidsregels ‘algemene regels […] omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan’. Hoewel beleidsregels naar Nederlands recht geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, worden zij in de praktijk toch regelmatig met ‘pseudowetgeving’ aangeduid. Dat is niet zo vreemd omdat beleidsregels een belangrijk instrument voor de overheid vormen om de samenleving mee te kunnen reguleren.

Om inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van beleidsregels voor je dagelijkse werkzaamheden te krijgen, staan in deze cursus de belangrijkste juridische aspecten van beleidsregels centraal. Zo komen vragen aan de orde als: Wat zijn beleidsregels en welke soorten kunnen we onderscheiden? Welke kenmerken hebben ze? Wanneer kunnen beleidsregels als reguleringsinstrument worden ingezet? Aan welke aspecten kun je bij het opstellen ervan denken? En hoe kunnen beleidsregels worden toegepast? Uiteraard bestaat ook voldoende ruimte voor de vragen van de deelnemers zelf.

Resultaat

Na deelname aan de cursus ken je de belangrijkste juridische aspecten van beleidsregels.

Programma en dagdelen

  • Vrijdag 14 juni 2024 09:30 - 16:30 

Docent

  • mr. dr. E.B. (Emile) Beenakker
    Hoofd Publiekrecht
    Ministerie van Financiën - Juridische Zaken

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.