Cursus Behandelen van bezwaar en beroep

Startdatum

14 juni 2024

Doelgroep

Overheidsjuristen

Leerlijn

Specifiek voor overheidsjuristen

Omschrijving

In deze cursus wordt het bestuursprocesrecht in theorie en praktijk behandeld vanuit het gezichtspunt van de departementale jurist. Hierbij staan de rechtsbescherming in het algemeen en een praktijkgerichte benadering van de verschillende facetten van de bezwaar- en beroepsfase centraal. Met behulp van praktijkvoorbeelden en tips and trucs uit de praktijk worden de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces behandeld, zoals ontvankelijkheid, beslistermijnen, het horen, de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de bestuurlijke lus en de versnelde en de vereenvoudigde behandeling van het beroep bij de bestuursrechter. Ook de inhoud van de beslissing op bezwaar en het verweerschrift komt uitgebreid aan de orde.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • ken je het stelsel van rechtsbescherming, de taken, bevoegdheden en werkwijzen van de verschillende actoren in het proces van rechtsbescherming;
 • ben je in staat een beslissing op bezwaar helder, bondig en consistent te schrijven;
 • ken je de regels van het bestuursprocesrecht.

Programma en dagdelen

 • Vrijdag 14 juni 2024 13:30 - 16:30 Bezwaarschriftprocedure 
 • Vrijdag 21 juni 2024 10:00 - 13:00 Bestuursrechtspraak 
 • Vrijdag 28 juni 2024 09:30 - 12:30 Bestuursrechtelijke thema’s bezwaar en beroep 
 • Vrijdag 5 juli 2024 09:30 - 12:30 Praktijkgericht werkcollege 

Docenten

 • mr. dr. D.W.M. (Daniëlle) Wenders
  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken
 • mr. G. (Gerrit) de Goede
  Coördinator Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen
 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts
  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

Prijs

€ 1.000,-

Puntenstelsel

12 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.