Cursus AVG-proof wetgeven

Startdatum

15 mei 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen 

Leerlijn

Specifiek voor wetgevingsjuristen

Omschrijving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Er zijn vele cursussen over de AVG maar wat betekent deze verordening eigenlijk concreet voor jouw werk als wetgevingsjurist? Worstel jij soms ook met vragen bijvoorbeeld over het begrip ´grondslag´? Of wat ´doelbinding ´ nou precies inhoudt en welke invloed dat beginsel heeft? En hoe het zit met die bijzondere categorieën van persoonsgegevens? Onder welke voorwaarden mogen die eigenlijk worden verwerkt?

In deze cursus staat de vraag centraal wat er in nationale wetgeving nog moet of mag worden geregeld en hoe die wetgeving dan vervolgens vorm te geven. Daarnaast leer je waaraan je extra aandacht moet besteden in de memorie van toelichting en waarop de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State letten. Er komen vele voorbeelden en praktische tips aan de orde. In het tweede dagdeel wordt de theorie in praktijk gebracht, onder meer door gezamenlijk een aantal korte huiswerkopdrachten te bespreken.

Deze cursus overlapt voor een aanzienlijk deel met de cursus 'AVG The basics voor overheidsjuristen.' Het is niet zinvol om beide cursussen te volgen. 

NB: dit is een basiscursus, voorkennis is niet vereist.

Resultaat

Na deze cursus weet je welke elementen je altijd in wetgeving zal moet opnemen als het verwerken van persoonsgegevens aan de orde is. Verder kun je de belangrijkste valkuilen tijdig ontdekken en weet je waar je de nodige nadere informatie kan vinden als je meer verdieping zoekt.

Programma en dagdelen

  • Woensdag 15 mei 2024 09:30 - 12:30 
  • Vrijdag 24 mei 2024 09:30 - 12:30 

Docent

  • mr. S. (Sanne) van de Velde
    Afdelingshoofd ABJZ
    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.