Cursus Actuele jurisprudentie Hof van Justitie EU

Startdatum

16 april 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen met ruime ervaring op het terrein van het Europese recht

Leerlijn

Europees en internationaal recht

Omschrijving

In deze interactieve cursus word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over belangrijke onderwerpen van institutioneel en materieel Unierecht, zoals het Handvest van de grondrechten van de EU, algemene beginselen van Unierecht en interne markt-kwesties.

Verder wordt aandacht besteed aan meer algemene, actuele onderwerpen, zoals de standpuntbepaling van de lidstaat Nederland in procedures bij het Hof van Justitie, de Brexit en de visie van de nieuwe Europese Commissie. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor vragen, uitwisseling van gedachten en discussie over eigen ervaringen en waarnemingen.

Resultaat

Na afloop van de cursus beschik je over de meeste recente kennis van de Europese jurisprudentie.

Programma en dagdelen

 • Dinsdag 16 april 2024 09:30 - 16:30 

Docent

 • mr.drs. C.A.H.M. (Caroline) ten Dam
  Raadsheer
  Gerechtshof Amsterdam
 • mr. dr. M.K. (Mielle) Bulterman
  Hoofd afdeling Europees recht
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken
 • mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel
  Staatsraad
  Raad van State - Afdeling Advisering

Prijs

€ 500,-

Puntenstelsel

6 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.