Bijeenkomst Techniekfilosofie: voorbij het instrumentele denken

Startdatum

11 april 2024

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Leerlijn

Digitalisering en juridische vragen

Omschrijving

In toenemende mate wordt technologie ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen. Zo worden databases aan elkaar gekoppeld en doorzocht door algoritmes om fraudeurs op te sporen; kinderen krijgen risicoprofielen aangemeten om problemen in hun ontwikkeling vroegtijdig te detecteren; sensoren en slimme camera’s in de publieke ruimte worden ingezet om de openbare orde te handhaven. Zonder twijfel levert technologie vele kansen, maar het is niet louter een neutraal instrument dat probleemloos in elke context kan worden toegepast.

Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe technologie onze blik op de maatschappij kleurt, welke gevolgen dit heeft voor beleid en hoe hiertoe een kritische houding te ontwikkelen. Aan de hand van verschillende casussen zullen we zie hoe technologie sommige zaken helder voor het voetlicht brengt, terwijl andere aspecten juist naar de achtergrond verdwijnen. Systemen kunnen processen stroomlijnen en efficiënter maken, maar tegelijk ook waarden als rechtvaardigheid en privacy onder druk zetten. Wat geldt als een wenselijk of juist onwenselijke uitkomst, wordt mede bepaald door de technologie die we gebruiken.

Resultaat

Na deze bijeenkomst ben je in staat om de filosofische en ethische implicaties van het gebruik van technologie te analyseren en mogelijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan te identificeren.

Programma en dagdelen

  • Donderdag 11 april 2024 09:30 - 12:30 

Docent

  • dr. M.E. (Merel) Noorman
    Universitair docent
    Tilburg University - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society

Prijs

€ 250,-

Puntenstelsel

3 punten

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.