Bijeenkomst Meewegen van Doenvermogen

Ben jij betrokken bij het vormgeven of uitvoeren van beleid, uitvoeringstoetsen, wet- of regelgeving? En wil je graag meer leren of meepraten over het meewegen van doenvermogen? Meld je dan aan voor de volgende bijeenkomst van het Leerplatform Doenvermogen, op dinsdag 9 april bij de SVB in Utrecht (Graadt van Roggenweg 400). 

Centraal staat onder meer het Rijksbrede, richtinggevende kader en schrijfinstructie voor het meewegen van doenlijkheid. We verkennen in kleine groepjes hoe dit kader jouw organisatie kan helpen met doenvermogentoetsen en/of hoe dit voor jouw organisatie nog specifieker ingericht kan worden. Daarnaast aandacht voor de aansluiting invoerings-en doenvermogentoets aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er ruimte om vragen en behoeften in te brengen en om het professionele netwerk te verstevigen. 

De bijeenkomst vindt plaats bij de SVB in Utrecht en start met een inloop om 12.30 uur. Het inhoudelijke programma start om 13.00 uur. 

Aanmelden

Aanmelden kan uitsluitend via het online formulier. Voel je vrij om collega’s te attenderen op deze bijeenkomst. Na aanmelding ontvang je meer details over het programma