Bijeenkomst Hoe maak jij de evenwichtige afweging bij datavraagstukken?

Kom naar de prikkelende bijeenkomst op dinsdag 25 juni rond het thema datagebruik. Belicht vanuit de samenhang met ethiek en publieke waarden. Een middag die je als manager belangrijke handvatten geeft bij het maken van afgewogen beslissingen.

Waarom deze bijeenkomst?

Als manager moet je dagelijks beslissingen nemen over van alles dat raakt aan publieke waarden. Dat vraagt om integrale keuzes waarbij je evenwichtige afwegingen maakt. Een van de issues is hoe om te gaan met data. Bijvoorbeeld bij de het delen van data of het gebruik van data ten behoeve van proactieve dienstverlening, signalering van fraude, inzet van camera’s etc. We denken dan al gauw aan privacy. Maar het gaat om veel meer. Denk aan ethiek, datagedreven werken, security, toegankelijkheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Allemaal aspecten die bijdragen aan hoe je als manager beslissingen maakt in relatie tot publieke waarden. Eén samenhangend geheel dus. 

Methode Datadialoog

Binnen de methode Datadialoog (ontwikkeld door de Interbestuurlijke Datastrategie, IBDS) voeren we het gesprek over de ethische aspecten van concrete datatoepassing in een specifieke situatie. Jij bent als manager daarbij een belangrijke speler. En het is goed te beseffen dat je er vanuit jouw rol niet alleen voor staat. Je kunt rekenen op multidisciplinaire ondersteuning. Ook daarover gaat het op dinsdagmiddag 25 juni. Je krijgt een aantal sprekende cases gepresenteerd.

Voor wie?

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het curriculum ICT-digitalisering voor ABD'ers (op ABDleerportaal met inlog) en is bedoeld voor iedereen die onder de ABD-doelgroep valt. Programmamanagers en (plaatsvervangende) leidinggevenden vanaf schaal 13 binnen de rijksoverheid zijn ook van harte welkom.

Hoe ziet het programma eruit?

We bieden je de keuze om het gehele programma te volgen of een los blok. Blok 1 is tussen 12:00 en 14:30 uur incl. lunch en Blok 2 is tussen 14:30 en 17:30 uur.

Blok I

  • 12:00-12:45 | Inlooplunch
  • 12:45-13:00 | Openingswoord door Aart Jochem (CIO Rijk)
  • 13:00-14:30 | Workshop met casus 1, facilitators zijn Kees Verhoeven en Christian Verhagen (IBDS Datadialoog)

Pauze

  • 14:30-14:45 uur

Blok II

  • 14:45-16:15 | Workshop met casus 2, facilitators zijn Kees Verhoeven en Christian Verhagen (IBDS Datadialoog)
  • 16:15-16:30  | Slotwoord door Aart Jochem (CIO Rijk)
  • 16:30-17:30 | Borrel

Meer informatie