'Het proberen waard' Eindrapport van het Interdepartementaal Wetgevingsberaad inzake experimenteerbepalingen.

Trefwoord(en):

Beschrijving 

Het eindrapport 'Het proberen waard' bevat een kader met voorwaarden waaraan experimenteerbepalingen die zijn neergelegd in wetgeving moeten voldoen. Het is samengesteld door het Interdepartementaal Wetgevingsberaad (IWB).

Soms kan het handig zijn om proefondervindelijk vast te stellen of een bepaald instrument een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Een regeling met een experimenteel karakter (en dus van tijdelijke duur) kan hierin voorzien.

Toepassing 

Dit rapport is van belang voor beleidsmakers en wetgevers die bij de totstandkoming van nieuw beleid en regelgeving nadenken over het opstellen van experimenteerbepalingen. De genoemde voorwaarden in het rapport zijn daarbij toepasbaar op alle beleidsterreinen.

Het kader geeft indicaties aan beleidsmakers en wetgevingsjuristen wanneer het al dan niet zinvol is om experimenteerbepalingen op te nemen in een regeling. Daarnaast stelt het kader de inhoudelijke vereisten waaraan experimenteerbepalingen dienen te voldoen indien voor dit instrument wordt gekozen.

Op pagina 28 van het rapport vindt u de criteria voor experimenteerbepalingen.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Beleidsmakers en wetgevingsjuristen op alle beleidsterreinen
Eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact 

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

 Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 8-10-2021