Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar)

Beschrijving 

De Aanwijzingen voor de regelgeving (Aanwijzingen) bevatten de eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen. De Aanwijzingen zijn het uitgangspunt bij het opstellen van wet- en regelgeving. De Aanwijzingen dragen bij aan de wetgevingskwaliteit binnen de Rijksoverheid en zorgen voor een uniformiteit en continuïteit bij de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces dat daarbij hoort.

De Werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving houdt zich bezig met het continu verbeteren van de Aanwijzingen naar aanleiding van algemene ontwikkelingen en tendensen op het wetgevingsterrein en naar aanleiding van input van departementen en wetgevingsjuristen.

Toepassing 

Het gebruiken van de Aanwijzingen bij het vormgeven van wet- en regelgeving helpt onder andere bij:

  • het maken van de keuze op welke niveau je iets wil gaan regelen;
  • de keuze voor de toe te passen wetgevingstechniek;
  • de inrichting en opbouw van je wet of algemene maatregel van bestuur (amvb).

Daarnaast helpen de Aanwijzingen bij het doorlopen van de verschillende stappen voor het wetgevingsproces. De Aanwijzingen richten zich tot wetgevingsjuristen binnen de Rijksoverheid. Uiteraard is het ook voor beleidsmedewerkers zinvol om kennis te nemen van Aanwijzingen bij het opstellen van beleid dat later wellicht in wet- of regelgeving resulteert.

Procedure 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid toetst (wetgevingstoets) of wetten en amvb’s voldoen aan de Aanwijzingen. Deze toets wordt uitgevoerd voorafgaande aan de behandeling in voorportaal, onderraad en ministerraad. Ook de Afdeling advisering van de Raad van State maakt bij de adviezen gebruik van de Aanwijzingen.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Wetgevingsjuristen binnen de rijksoverheid
Eigenaar Ministerie van Algemene Zaken/Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact 

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
1 Wat is de aanleiding?
2 Wie zijn betrokken?
3 Wat is het probleem?
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

 Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 5-1-2021