BZK grondwet

Afstemming met de toetsingsinstantie BZK grondwet is vereist wanneer je beleid of regelgeving voorbereidt waarbij een grondrecht in het geding is. Bijvoorbeeld:

  • wanneer de privacy in het geding is;
  • je de toegang tot de rechter reguleert;
  • je bestaande aanspraken beperkt.

In je voorstel dien je tot uitdrukking te brengen hoe het voorstel zich verhoudt tot grondrechten.

Beleidsvoorbereiding

In je beleidsvoorbereiding besteed je aandacht aan de aansluiting van je voorstellen op de grondwet en hoger recht. De CZW checklist toetsing wetgeving kan hierbij behulpzaam zijn.

De rol van BZK grondwet staat beschreven in de Aanwijzingen voor de regelgeving:

Procedure

BZK grondwet beoordeelt je voorstel in het stadium van behandeling in het ambtelijk voorportaal, onderraad en ministerraad. Om er zeker van te zijn dat je voorstel goed aansluit bij de grondwet en hoger recht kan je het al eerder afstemmen met BZK.

Contact 

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (BZK)

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Privacy Impact Assessment Ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij beoordelen van nieuwe technologie, informatiesystemen, programma’s, beleid en wetsvoorstellen op het voldoen aan privacy vereisten.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 8-10-2021