Toetsingsinstanties

Voorstellen voor beleid en regelgeving van de rijksoverheid moeten antwoord geven op de 7 hoofdvragen van het IAK en voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de ministeries die de voorstellen voorbereiden.

Voor een aantal verplichte kwaliteitseisen zijn er binnen de rijksoverheid toetsingsinstanties die, voorafgaand aan bespreking in de ministerraad, toetsen of voorstellen voldoen aan de gestelde eisen. Niet alle verplichte kwaliteitseisen hebben een eigen toetsingsinstantie.

Overzicht huidige toetsingsinstanties

In onderstaand overzicht staan de huidige toetsingsinstanties binnen de Rijksoverheid met de vermelding naar welke IAK-vragen ze kijken. Klik op de betreffende toetsingsinstantie voor meer informatie. 

Overzicht huidige toetsingsinstanties
Toetsingsinstantie Relevante IAK-vragen
BZK administratieve lasten   2     5 6 7
BZK grondwet       4 5 6 7
BZK interbestuurlijk   2       6 7
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)   2   4 5 6 7
FIN subsidies           6  
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing 1 2 3 4 5 6 7

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020