Zelfregulering

Het nemen van initiatief door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op een terrein waar een maatschappelijk belang speelt, vergt soms de inzet van de overheid, ofwel om de ruimte hiervoor te creëren door de bestaande regels die aan het initiatief in de weg staan aan te passen, ofwel door partijen bij elkaar te brengen om initiatieven te nemen om maatschappelijke opgaven op te lossen.

Ter stimulering van de inzet van zelfreguleringsinstrumenten als alternatief voor overheidsregulering heeft het WODC een beoordelingskader maatschappelijke zelfregulering opgesteld. Het ontwikkelde beoordelingskader maakt het mogelijk om bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving een betere afweging te maken of inzet van zelfregulering kans van slagen heeft, onder welke randvoorwaarden en welke factoren hierbij een rol spelen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 13-10-2021