Verwijzen naar technische normen

Er zijn verschillende manieren om te verwijzen naar technische normen. De manier die je kiest is van invloed op de toekomstbestendigheid van je regeling.

  • Wanneer er in een branche geïnnoveerd wordt en er standaarden vastgesteld worden door middel van normalisatie, kan je werken met verwijzing naar NEN-normen. Verwijzing  naar NEN normen vindt in beginsel plaats op een niet dwingende manier.
  • Verwijzen naar een specifieke techniek biedt rechtszekerheid, maar is niet toekomstbestendig.
  • Gebruiken van terminologie die techniekonafhankelijk is.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016