Tuchtrecht

Tuchtrecht is sanctierecht binnen een bepaalde georganiseerde (beroeps)groep. Denk bijvoorbeeld aan het medisch tuchtrecht, het tuchtrecht voor advocaten en notarissen, en het voetbaltuchtrecht van de KNVB. Het doel van tuchtrecht is de waarborging van kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het is een normhandhavingsstelsel gericht op een bepaalde beroepsgroep. De open normen worden ingevuld door codes/tuchtrechtspraak.

Het is zinvol om van tuchtrecht gebruik te maken, als vorm van alternatieve geschillenbeslechting, omdat tuchtrecht geen transactiekosten met zich meebrengt voor de centrale overheid, meer rechtszekerheid kan bieden en kan bijdragen aan de eenheid in de rechtspraak. 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016