Toezicht

Trefwoord(en):

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Toezicht:

  • informeert minister, parlement en samenleving over ontwikkelingen in de praktijk en de effecten van beleid;
  • bevordert de naleving van regels;
  • levert informatie over de prijs en kwaliteit van dienstverlening door zelfstandige organisaties.

Van belang bij de vormgeving van toezicht 

Bij de vormgeving van toezicht is het verder van belang om rekening te houden met:

Kenmerken van goed toezicht 

Goed toezicht  bestaat uit de onderstaande zes kenmerken. Deze zes principes zijn leidend voor de vormgeving van alle soorten toezicht. De principes kennen voor nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht elk hun eigen invulling.

  1. selectiviteit;
  2. slagvaardigheid;
  3. samenwerking;
  4. onafhankelijkheid;
  5. transparantie;
  6. professionaliteit.
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen Normen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016