Standaardregeling

De standaardregeling is een regeling tussen belanghebbende groeperingen. Voor de totstandkoming ervan op het consumententerrein is betrokkenheid van consumentenorganisaties een vereiste. Het gaat om een bottom-up instrument van de branche, maar het moet goedgekeurd zijn door de minister van Justitie. Dit laatste is een wezenlijk verschil ten opzichte van Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van standaardregelingen draagt bij aan het voorkomen van een intransparante markt waarbij verschillende aanbieders verschillende voorwaarden hanteren en het voor consumenten erg moeilijk wordt om aanbiedingen onderling te vergelijken.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016