Overgangsrecht

Trefwoord(en):

Het overgangsrecht regelt de verhouding tussen de nieuwe wet en de bestaande rechtstoestand. Of het nu gaat om de inwerkingtreding van een nieuwe regeling of om een wetswijziging, de inwerkingtreding van een wet kan wijziging brengen in een op dat moment bestaande rechtssituatie. De opstellers van beleid- en regelgeving gaan derhalve na welke gevolgen een nieuwe regeling met zich meebrengt voor de bestaande rechtssituatie en treffen waar nodig, eventueel in de vorm van overgangsrecht, maatregelen.

Van belang bij vormgeving overgangsrecht 

Bij de vormgeving van het overgangsrecht is het van belang om de onderstaande punten na te lopen:

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016