Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Bij het in kaart brengen van de gevolgen van voorgenomen beleid, is de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) een nuttig hulpmiddel. De analyse helpt om de kosten en baten van de effecten van beleidsalternatieven in beeld te brengen voor de maatschappij als geheel. Hierbij worden de effecten zoveel mogelijk gekwantificeerd en in geld uitgedrukt. Ook helpt de analyse bij het vergelijken van en kiezen tussen verschillende oplossingsrichtingen.

Situaties waarin MKBA verplicht is

Bij de voorbereiding van infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en projecten die door het kabinet zijn aangewezen als ‘speciale rijksprojecten’, is het uitvoeren van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse zelfs verplicht. Daarbij moet je gebruik maken van het kader Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI).

In andere gevallen is er geen sprake van verplichting, maar kan een maatschappelijke kosten-baten analyse helpen om transparante en integrale beleidsinformatie te verzamelen over de effecten van verschillende beleidsalternatieven om zo de beleidsvorming en besluitvorming over het project te ondersteunen. Je kan dan gebruikmaken van de Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse.

Meer informatie 

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Algemene Leidraad Maatschappelijke Kosten-baten Analyse Geeft aan hoe een maatschappelijke kosten-baten analyse voor infrastructuurprojecten moet worden uitgevoerd

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021