Krachtenveldanalyse

Een krachtenveldanalyse helpt duidelijk te maken wie in welke fase van het proces betrokken zou moeten worden en op welke wijze (meedenken, meedoen of meebeslissen). De analyse bestaat uit de volgende vragen:

1. Selecteer de partijen die nu of in de toekomst de grootste belangen hebben.

2. Maak een gedetailleerde analyse van deze partijen, bijvoorbeeld in termen van:

  • Problemen: wat zijn de belangrijkste problemen voor elke partij nu en in de toekomst?
  • Belangen: wat zijn de grootste belangen en behoeften van elke partij nu en in de toekomst?
  • Potentieel: wat zijn de sterke kanten en zwakheden van elke partij nu en in de toekomst?
  • Onderlinge verhoudingen: welke partijen hebben conflicten, werken samen, zijn afhankelijk van elkaar, hoe is de onderlinge machtsverdeling, et cetera. Is voorzien dat dat op korte of middellange termijn verandert?

3. Maak eventueel ook een aantal analyses van diverse scenario's voor het krachtenveld in de toekomst, bijvoorbeeld voor de verwachte situatie over vijf, tien of vijftien jaar. Zien die beelden er anders uit dan de analyse onder 2?

4. Hoe zou je zelf door partijen anders of meer te betrekken bij het beleid, bij kunnen dragen aan een krachtenveld waarin alle partijen maximaal in positie gebracht zijn ten dienste van de goede uitvoering van de publieke taak?

Laatst gewijzigd op: 25-10-2021