Instellen van een agentschap

Agentschappen (de oude naam is baten-lastendiensten) zijn in de uitvoering werkzame intern verzelfstandigde dienstonderdelen van een ministerie met een eigen sturingsmodel en financiële administratie.

Eigen begroting en financiële administratie

Een agentschap stelt een eigen begroting op en heeft een eigen financiële administratie. Ze werken met een baten-lastenstelsel om de begroting op te stellen of een verplichtingen-kasstelsel om de begroting op te stellen. Een agentschap kan verder eigen vermogen opbouwen, geld lenen en sparen.

Verantwoordelijkheid bij het ministerie

Net al bij een regulier dienstonderdeel van een ministerie blijft de verantwoordelijkheid voor een agentschap bij het ministerie. Bij een externe verzelfstandiging, zoals het instellen van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), wordt de ministeriële verantwoordelijkheid wel beperkt.

Kaders

Voor het instellen van een agentschap gelden instellingseisen (zie de Comptabiliteitswet 2016 en de Regeling agentschappen) en randvoorwaarden vanuit het verzelfstandigingsbeleid (zie onder meer het Besliskader privatisering en verzelfstandiging onder Verplichte kwaliteitseisen).

Laatst gewijzigd op: 15-11-2017