Eigen betaling

Eigen betalingen zijn betalingen van particulieren voor collectieve voorzieningen die worden verstrekt door de overheid.

Het is zinvol om eigen betalingen als instrument in te zetten als de overheid de lasten van overheidsvoorzieningen aan de gebruiker wil doorberekenen. Dit kan doelmatig gebruik van de voorziening bevorderen.

Het invoeren van een eigen betaling moet gecompenseerd worden door een verlaging van de algemene heffingen zodat de totale collectieve lastendruk niet stijgt.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016