Best beschikbare techniek

De best beschikbare techniek is een goed voorbeeld van een dwingende norm die innovatie stimuleert. Deze norm wordt momenteel in het milieurecht toegepast. De best beschikbare technieken zijn de meest doeltreffende technieken om de nadelige gevolgen, bijvoorbeeld voor het milieu als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten, te voorkomen. Hierbij speelt de afweging tussen de kosten en de baten een rol.

Een voorbeeld hiervan is onder andere te vinden in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De keuze van deze norm leidt enerzijds tot flexibiliteit: wat de techniek is, is niet dwingend voorgeschreven, maar dát de overheid aanstuurt op de best beschikbare techniek is wel erg dwingend. De sector wordt gedwongen zich te vernieuwen zodra een nieuwe (best beschikbare) techniek tot stand komt. In dit verband kan ook het ALARA- beginsel worden genoemd. ALARA is een acroniem van "As Low As Reasonably Achievable" (= zo laag als redelijkerwijze haalbaar is).

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016