Monitoring

Monitoring van een beleid- of wetgevingsvoorstel kun je inzetten als je tijdens het proces wilt bijsturen en de mogelijke gevolgen van het voorstel niet volledig kan overzien. Monitoring kan ook worden ingericht in de vorm van een meldpunt of loket waarbij burgers, bedrijven of instellingen zaken kunnen melden die van belang zijn voor het overheidsbeleid, bijvoorbeeld het Meldpunt regelgeving op het Ondernemingsplein. Het is verstandig om goede monitoring in te richten als je je moet verantwoorden over je beleid of als je achteraf een evaluatie hebt toegezegd. Dan is het handig om al vroeg in het proces gegevens te verzamelen en bij te houden.

Gebruik van indicatoren

Bij monitoring worden gegevens via een vast patroon verzameld, opgeslagen, verwerkt en gerapporteerd. Dit gebeurt op basis van van te voren vastgestelde indicatoren. Een indicator is een meetbaar gegeven dat kan worden gezien als een afgeleide, vertaling of benadering van het beoogde beleid. Bijvoorbeeld, het aantal verkeersongevallen geeft aan hoe (on)veilig het verkeer is.

Instrumenten voor monitoring

Er zijn verschillende monitoringsinstrumenten voorhanden. Deze vind je bij de beleidsinstrumenten voor het monitoren van beleid.

Naar 7.6 Evalueren en monitoren van beleid

Laatst gewijzigd op: 30-1-2019