Gevolgen voor de professionals in de publieke sector

Nieuw beleid en nieuwe regelgeving kunnen administratieve lasten met zich meebrengen voor professionals in de publieke sector die in je voorstel beschreven moeten worden. Denk daarbij aan professionals in de volgende sectoren:

 • Veiligheid
  Bijvoorbeeld wijkagent, bevelhebber brandweer, officier van justitie en rechercheur.
 • Onderwijs
  Bijvoorbeeld directeur basisschool, VMBO vakdocent elektra, lerares basisschool en MBO docent SPW.
 • ZorgĀ 
  Bijvoorbeeld verzorgende, huisarts en verpleegkundige ziekenhuis.
 • Sociale zekerheidĀ 
  Bijvoorbeeld inkomensconsulent en medewerker serviceteam SVB.

Administratieve lasten berekenen

De administratieve lasten van professionals hoeven niet - zoals bij administratieve lasten van burgers en bedrijven - kwantitatief, dus in uren of euro's te worden uitgedrukt.

Het gaat erom dat de administratieve handelingen die niet behoren tot hun 'echte werk' in kwalitatieve zin in kaart gebracht worden. Er moet namelijk gezocht worden naar een voor deze doelgroep zo lastenarm mogelijke oplossing.

Naar 7.3 Gevolgen voor de overheid

Versie gecontroleerd op: 6-12-2016