Kabinetsstandpunt Vaste Verandermomenten (VVM)

Het beleid voor Vaste Verandermomenten (VVM) richt zich op de inwerkingtreding van voorstellen voor wet- en regelgeving en de voorbereidingstijd die nodig is voor een effectieve uitvoering van deze voorstellen. Het beleid heeft vier uitgangspunten:

  1. Er zijn twee vaste inwerkingtredingdata per jaar voor wetten en algemene maatregelen van bestuur: 1 januari en 1 juli.
  2. Er zijn vier vaste inwerkingtredingdata per jaar voor ministeriële regelingen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  3. Er geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van de regeling.
  4. Er zijn vier uitzonderingsgronden om af te wijken van de vaste data of de minimale invoeringstermijn:
  • Hoge c.q. buitensporige private of publieke kosten van vertragingen of vervroeging
  • Spoed- of noodregelgeving
  • Reparatieregelgeving
  • Europese of internationale regelgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is eerstverantwoordelijk voor het beleid van VVM.

Toepassing

Meer informatie kun je vinden in onderstaande kabinetsbrief en factsheet. Het beleid is ook opgenomen in Ar 4.17. Voor vragen over de toepassing van VVM bij concrete voorstellen kun je contact opnemen met de directie Wetgeving en Juridische Zaken van je eigen ministerie.

Meer informatie

Kenmerken
Kenmerk Toelichting
Voor wie Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen
Informatietype Beleidsbrief
Eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid
Contactpersoon Suzanne van Melis
E-mail: s.a.p.j.van.melis@minjenv.nl
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Aanwijzingen voor de regelgeving
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties
Rijksbrede wetgevingstoetsing

Naar 6.6 Beleid invoeren

Laatst gewijzigd op: 11-1-2021