1 Wat is de aanleiding?

Geef aan wat de aanleiding is om met het beleids- of wetgevingsvoorstel te starten. Door de aanleiding van het maatschappelijke probleem los te beschouwen van het maatschappelijke probleem zelf, creëer je ruimte om verschillende oplossingsrichtingen te verkennen en heb je in beeld wat de kaders zijn waarbinnen je je beleid ontwikkelt.

De informatie over de aanleiding van een voorstel geeft inzicht in:

  • de urgentie, de context, en het politieke belang van het dossier;
  • het eerste perspectief van waaruit een beleidsvoorstel wordt geformuleerd;
  • de factoren die een rol spelen bij de beantwoording van de andere IAK-vragen.

Voorbeelden van aanleidingen

  • het regeerakkoord;
  • toezegging aan de Tweede Kamer;
  • onderzoeks- en evaluatierapporten;
  • verzoeken uit de samenleving;
  • berichten in de media.
  • Betreft de aanleiding een risico of incident wees dan alert op de risicoregelreflex, zie www.risicoregelreflex.nl
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisen Toelichting
Aanwijzingen voor de regelgeving Eisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstanties Toelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsing Inclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020