Aanwijzingsgewijze toelichting

De toelichting bij het vaststellingsbesluit geeft de relatie tussen de oude en nieuwe aanwijzingen weer. Zo bevat de toelichting een tabel waarin bij elke oude aanwijzing is aangegeven waar deze in de nieuwe aanwijzingen is terug te vinden (verwijzing van oud naar nieuw). Bij elke nieuwe aanwijzing is aangegeven welke bestaande aanwijzing daarin is neergeslagen (verwijzing van nieuw naar oud). Wanneer daarbij slechts wijzigingen van niet-inhoudelijke aard zijn doorgevoerd wordt dat niet verder toegelicht. Wijzigingen van een meer beleidsmatig karakter, alsmede geheel nieuwe aanwijzingen worden wel steeds toegelicht.

In de toelichting wordt de conventie gehanteerd dat verwijzingen naar aanwijzingen met niet-gelede nummers (voorbeeld: aanwijzing 36) verwijzen naar de aanwijzingen zoals deze golden vóór inwerkingtreding van dit besluit, terwijl die met gelede nummers (voorbeeld: aanwijzing 3.6) verwijzen naar de aanwijzingen zoals deze nu zijn komen te luiden.

Download Aanwijzingsgewijze toelichting (PDF)