Online Kennissessie Beleidskompas: Hoe maak je optimaal gebruik van toezicht bij beleid?

Het Beleidskompas is dé centrale werkwijze voor het maken van beleid bij de Rijksoverheid. Zodra je aan de slag gaat met een maatschappelijke opgave, herziening van bestaand beleid of een nieuw beleidsdossier start je met het Beleidskompas.

Wil je meer weten over het toepassen van het Beleidskompas bij de beleidsvoorbereiding? Het team Beleidskompas organiseert regelmatig kennissessies en workshops

Op donderdag 29 februari van 12.00 tot 13.30 uur organiseert het Beleidskompas een online Kennissessie Beleidskompas: Hoe maak je optimaal gebruik van toezicht bij beleid? Of: ‘Hoera een HUF!’; een toets op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid.

In deze sessie leer je meer over de rollen van inspecties en handhavingsorganisaties, de kennis die zij in huis hebben en waarom het belangrijk is om die kennis in het beleidsproces te benutten. Wat mag je daarbij wel en niet van inspecteurs verwachten, gezien hun onafhankelijke positie? Dit alles wordt toegelicht aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en je gaat in gesprek met een toezichthouder.
Door: Inspectieraad i.s.m. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Aanmelden

Je kan je aanmelden via het online inschrijfformulier. Er zijn voor deze bijeenkomst een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. In geval van overinschrijving gaan Rijksoverheid medewerkers voor.