Informele Triasbijeenkomst: Grondrechten in het vermogensrecht

Op 15 maart 2024 vindt de tweede informele TRIASbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten strekken ertoe beleidsmakers, wetgevingsjuristen, rechters en politici op informele wijze met elkaar in contact te brengen opdat zij van elkaar kunnen leren wat de sterktes en zwaktes in de TRIAS zijn. Het inhoudelijke deel wordt dit keer verzorgd door Sjoerd Bakker, raadsheer in het Hof Arnhem-Leeuwarden en bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit, en Songül Mutluer, lid van de Tweede Kamer bij de PvdA. Zij zullen elk vanuit hun eigen gezichtspunt hun licht laten schijnen over de grondrechten in het vermogensrecht, mede aan de hand van het EHRM arrest Dimici v. Turkije. 

Na afloop is er alle ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan en een borrel te drinken. 

Er zijn voor deze bijeenkomst 30 plaatsen beschikbaar, waarbij er voor elke staatsmacht 10 plekken zijn. Het kan zijn dat u op een wachtlijst geplaatst wordt.

Buddy-project

Het buddy-project biedt jou de mogelijkheid om aan een deelnemer uit een andere staatsmacht te worden gekoppeld om het gesprek op eigen gelegenheid voort te zetten – tijdens een kop koffie, een werkbezoek, in een vlog… of meteen tijdens de borrel!

Mocht je interesse hebben in het buddyproject, kun je je aanmelden bij Maartje van den Bergh door een mail te sturen aan m.vandenbergh@acwet.nl. Aanmelden kan ook na afloop van de bijeenkomst.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op de website van de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen.